top of page
Industriële temperatuurmetingen

TRANSMIT + RECORD

THERMOKOPPELS

Thermokoppels worden gebruikt voor een betrouwbare meting van hoge temperaturen. Ze wekken een spanning op die direct afhankelijk is van de temperatuur en zijn ook geschikt voor hoge temperaturen tot 1.700 °C. Instrumentontwerpen met mineraal geïsoleerde afgeschermde kabel kunnen uiterst hoge vibratiebelasting aan (afhankelijk van instrumenttype, sensorelement en materialen die met het procesmedium in aanraking komen). De nauwkeurigheidsklassen 1 en 2 gelden voor thermokoppels volgens IEC 60584 en de standaard en speciale klassen volgens ASTM E230.

WEERSTANDSTHERMOMETERS

Weerstandsthermometers zijn voorzien van platinum sensoronderdelen met een temperatuurafhankelijke elektrische weerstand die stijgen met de temperatuur. Voor iedere meetpunteis wordt de optimale Pt100/Pt1000-weerstandsthermometer ingezet. In IEC 60751 worden de precieze eigenschappen van de meetweerstanden en de daarop baserende thermometers bepaald.

TEMPERATUURTRANSMITTERS

Hoogkwalitatieve temperatuurtransmitters zetten het ingangssignaal van temperatuursensoren zoals weerstandssensoren en thermokoppels om in een stabiel en gestandaardiseerd uitgangssignaal. Moderne digitale temperatuurtransmitters zijn flexibel en garanderen een hoge meetnauwkeurigheid. Ook andere opties zijn mogelijk, zoals een foutregistratie of meetpuntidentificatie.

Electriciteitscentrale

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTES VOS SOLUTIONS DE MESURE DE TEMPÉRATURE

bottom of page