top of page
Industriële temperatuurmetingen

TEMPERATUURSCHAKELAARS

Temperatuurschakelaars worden over het algemeen ingezet in industriële en technische processen om de temperatuur te bewaken van machines en apparatuur. Van zodra een vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, opent of sluit de temperatuurschakelaar het bijbehorende schakelcontact.

THERMOMETERS MET SCHAKELCONTACTEN

In situaties waarbij de procestemperatuur lokaal moet worden bepaald en tegelijkertijd moet toegekeken worden op de grenswaarden, worden onze thermometers met schakelcontacten gebruikt. Die vormen of verbreken de stroomkring, naargelang de wijzerstand van het meetinstrument. Indien een vooraf bepaalde gemeten waarde wordt overschreden, gaat een alarm af. De instrumenten zijn ook geschikt voor het starten, stoppen of schakelen van processen.

TEMPERATUURREGELAARS

De compacte digitale temperatuurregelaars zijn bedoeld voor displaycontrole, regeling en bewaking van temperatuur. Met een multifunctionele invoer kan de configuratie van se sensorinvoer worden ingesteld. Voor elke meetpuntbehoefte beschikken we over de optimale thermowell.

Electriciteitscentrale

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR AL UW TEMPERATUURMEETOPLOSSINGEN

bottom of page